Multivitamin Forte

Cena: 17 €

Balenie: 500 ml

Multivitamine-Fortejpg

MULTI VITAMIN FORTE
Dobré pre 250 litrov pitnej vody. MUTIVITAMIN FORTE je vysokokvalitný multi-vitamínový prípravok na mieru šitý pre poštové holuby.

MULTI-VITAMIN FORTE sa podáva po liečebnom cykle po očkovaní napríklad proti paramixu a kiahňam v prípade zlého stavu, stresu, extrémnych teplotných výkyvov a na podporu a udržanie ideálneho stavu.

Podávanie a dávkovanie:
Orálne prostredníctvom pitnej vody.

Celkové dávkovanie: 4 ml na 2 litre pitnej vody.
Preventívne: 1 deň pred košovaním a 1-2 dni po návrate domov.
Liečebné: podávanie počas 3 až 5 po sebe nasledujúcich dní.

Skladovanie:
Uchovávajte na chladnom a tmavom mieste mimo dosahu detí.